Een blik op onze oude stek.

In september 2003 ging Stedelijk Lyceum Groenhout als eerste 'ervaringsgerichte middelbare school' van start, na een uitgebreide onderzoeks- en voorbereidingsperiode.

De school is een initiatief van ouders en leerkrachten. Met deze nieuwe school wilden we zo degelijk en eerlijk mogelijk tegemoet komen aan de nood en het gemis dat we bij jongeren hoorden. We wilden dus nadrukkelijk een alternatief zijn voor het bestaande secundaire onderwijs. 

Toenmalig schepen van Onderwijs Kathy Lindekens kon het belang van ons initiatief onderschrijven. Ze gaf ons de mogelijkheid om onder de vleugels van Stedelijk Onderwijs een plek te vinden.

Waarom vonden jullie het nodig een ervaringsgerichte middelbare school op te richten?

Kristin C. (toenmalige directeur): 'Ik denk dat het een in de methodescholen veelgestelde vraag is: Wat na de lagere school? Op het einde van de lagere school zijn kinderen en ouders zich bewust van het belang van de typische werkwijzen die in methodescholen worden gehanteerd. Dit merkten we ook door te luisteren naar de kinderen die de lagere school verlieten. Velen vinden het een gemis dat er zo weinig wordt vertrokken vanuit 'wat vind ik interessant om te leren?'

Binnen de kortste keren leren de kinderen alleen nog maar voor de punten. Bijgevolg zullen ze, als er zich iets interessants aandient, geen zin hebben om dat interessante uit te diepen omdat ze op zoveel vlakken punten willen en moeten vergaren...

In de herfstvakantie van 2019 verlieten we onze stek in de Sint-Hubertusstraat te Berchem en namen we intrek in ons vernieuwde gebouw op 't Zuid in de Bouwmeesterstsraat. 

In september 2023 kiest Stedelijk Onderwijs ervoor om de scholen in hun kracht te zetten en de koepel 'Stedelijk Lyceum' valt weg. Groenhout krijgt een nieuwe, eigentijdse look en is klaar voor een nieuw hoofdstuk mét extra vestiging in de Kasteelstraat. 

Afbeelding
Groenhout historiek