Wat is een pioniersproject? Een pionier betreedt als eerste onbekend terrein en zoekt een weg zonder gebruik te (kunnen) maken van de ervaring van anderen. Dit vraagt moed, doorzettingsvermogen en wederzijds vertrouwen van leerlingen, ouders en ook leerkrachten. Pionieren is vallen en weer opstaan om met volharding hieruit te leren voor een volgende stap of een nieuwe richting. Dat is ook wat we in deze nieuwe vestiging doen. En waarin we dit schooljaar snel succes hebben geboekt. De school draait goed, leerlingen en ouders zijn tevreden en het team hangt goed aan elkaar. We zijn klaar om er een tweede jaar bij te nemen.

Vanaf 1 september 2023 startte een nieuw team voor Groenhout met deze tweede ervaringsgerichte methodeschool. De visie is dezelfde en de opleidingen zijn ook hier doorstroomgericht. Enkele leerkrachten geven les op beide vestigingen, net zoals de directeur voor beide vestigingen verantwoordelijk is.
In september 2024 zullen er opnieuw 3 klassen bijkomen en telt het pioniersproject in de Kasteelstraat 3 klassen in het eerste jaar en 3 klassen in het tweede jaar.
Het pioniersproject is iets voor jou als ...

  • Je de eerste graad wil starten in een kleine, geëngageerde klas.
  • Je op zoek bent naar het grondige, ervaringsgerichte onderwijs dat Groenhout biedt.
  • Je betrokken wil zijn bij het creëren van een nieuwe school.
  • Jij en je ouders enthousiast worden van ons prachtige kasteelgebouw.

Hier kan je de presentatie van de info-avond die doorging op 7 februari 2024 herbekijken. De rondleiding door het schoolgebouw door onze enthousiaste leerlingen uit het eerste jaar, kunnen we hier natuurlijk niet zichtbaar maken ...

Studieaanbod

Je start hier in het eerste jaar A-stroom en kan blijven meegroeien met de school tot je zesde jaar. Als je hier afstudeert heb je alle bagage om succesvol door te stromen naar het hoger onderwijs. Het aanbod van de tweede en de derde graad ligt momenteel nog niet vast. We zouden tegen eind maart 2024 duidelijkheid krijgen van het ministerie van onderwijs welke opleidingen we mogen aanbieden. Deze zullen sowieso doorstroomgericht zijn.

In je eerste jaar krijg je een brede vorming die toelaat om nog alle richtingen uit te gaan. In je tweede jaar zal het aanbod van de tweede graad duidelijk worden en zorgen wij ervoor dat je dit volop kan ontdekken.

Een lessentabel is op dit moment nog niet beschikbaar. We kunnen wel al meegeven dat we, net als bij Groenhout, geen lesuren verdelen maar wel tijd om zinvol met de kinderen te werken naargelang de behoeften.

Inschrijven

Net als voor Groenhout Bouwmeestersstraat kan je je aanmelden voor Groenhout (pioniersproject / Kasteelstraat) via het centrale aanmeldsysteem meldjeaansecundair.antwerpen.be