Jaar:
5de jaar
6de jaar
Studiedomein:
Domeinoverschrijdend
Finaliteit:
Doorstroomgerichte finaliteit

Over deze opleiding

Wat leer je in de studierichting Moderne Talen - Wetenschappen?

In deze studierichting krijg je een extra pakket Nederlands, Frans, Engels en Duits. De focus ligt op taalsystematiek (structuren en wetmatigheden van talen), communicatieve vaardigheden (schrijven, spreken, lezen en luisteren),  literatuur en voor Duits ook naar Landeskunde. Je krijgt ook inzicht in interculturele communicatie.

Daarnaast krijg je ook uitgebreide wetenschappen zoals chemie, biologie, fysica en aardwetenschappen.

De lessen chemie focussen op de studie van de fijnstructuur van de materie, zuur-base-evenwichten, stoichiometrisch rekenen, reacties in de anorganische en organische chemie. In biologie verdiep je je in biologische processen, microbiologie en genetica en overerving. Voor fysica leer je meer over fenomenen en toepassingen in verband met elektromagnetisme, mechanica, trillingen, golven en moderne en hedendaagse fysica.

In aardwetenschappen onderzoek je dan weer complexe processen binnen en interacties tussen de verschillende sferen. Er wordt ook dieper ingegaan op verschillende domeinen van de wiskunde en je voert experimenten uit en ontwikkelt zo labovaardigheden.

Tot slot maken ook generieke onderzoekscompetenties en cultureel-historische comeptenties deel uit van deze studierichting.

Lessentabel

Gemeenschappelijk gedeelte 3e graad
Godsdienst/Zedenleer 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 3
Ardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Natuurwetenschappen  
Biologie  
Fysica  
Chemie  
Informatica  
Techniek   
Project / vrije ruimte 4
Muziek   
PO  
Expressie  
Lichamelijke opvoeding

2

 

Keuzemogelijkheden 2e graad Uren
Humane wetenschappen 4
Latijn 4
Wetenschappen 6
Moderne talen 3
Wiskunde 3

 

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat kan je verder studeren met een diploma Moderne Talen - Wetenschappen?

Moderne Talen – Wetenschappen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting (aso). Dat wil zeggen dat je wordt voorbereid op verder studeren in professionele en/of academische bacheloropleidingen.

Na het aso zijn in principe alle professionele bacheloropleidingen haalbaar. Extra inspanning voor sommige vakken kan nodig zijn.

Voor de richting Moderne Talen – Wetenschappen situeren de meest logische vervolgopleidingen uit het professioneel hoger onderwijs zich binnen de studiegebieden:

 • Architectuur
  • Interieurvormgeving
  • Landschaps- en Tuinarchitectuur
  • Toegepaste Architectuur
 • Biotechniek
  • Agro- en Biotechnologie
 • Gecombineerde studiegebieden
  • Digital Design and Development
 • Gezondheidszorg
  • Biomedische Laboratoriumtechnologie
  • Ergotherapie
  • Logopedie en Audiologie
  • Medische Beeldvorming en Radiotherapie
  • Mondzorg
  • Oogzorg
  • Orthopedie
  • Podologie
  • Toegepaste Gezondheidswetenschappen
  • Verpleegkunde
  • Voedings- en Dieetkunde
  • Vroedkunde
 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
  • Communicatiemanagement
  • Communication Management (E)
  • Journalistiek
 • Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Audiovisuele Technieken
  • Autotechnologie
  • Bouw
  • Chemie
  • Digital Arts and Entertainment
  • Digital Arts and Entertainment (E)
  • Ecotechnologie
  • Elektromechanica
  • Elektronica-ICT
  • Energiemanagement
  • Energietechnologie
  • Facility Management
  • Grafische en Digitale Media
  • Houttechnologie
  • Industrieel Productontwerpen
  • Integrale Veiligheid
  • Luchtvaart
  • Modetechnologie
  • Multimedia & Communication Technology (E)
  • Multimedia en Communicatietechnologie
  • Ontwerp- en Productietechnologie
  • Textieltechnologie
  • Vastgoed
  • Zorgtechnologie
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Bij de keuze voor academische bacheloropleidingen moet je rekening houden met de gemaakte keuzes in het secundair onderwijs. Voor de richting Moderne Talen – Wetenschappen situeren de meest logische vervolgopleidingen uit het academisch hoger onderwijs zich binnen de studiegebieden:

 • Architectuur
  • Architectuur
  • Interieurarchitectuur
 • Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
  • Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen
  • Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
 • Biomedische Wetenschappen
  • Biomedische Wetenschappen
 • Biotechniek
  • Biowetenschappen
 • Farmaceutische Wetenschappen
  • Farmaceutische Wetenschappen
 • Gecombineerde studiegebieden
  • Afrikaanse Talen en Culturen
  • Global Communication (E)
  • Oost-Europese Talen en Culturen
  • Oosterse Talen en Culturen
  • Taal- en Regiostudies
 • Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Engineering Technology (E)
  • Industriële Wetenschappen
 • Productontwikkeling
  • Productontwikkeling
 • Sociale gezondheidswetenschappen
  • Logopedische en Audiologische Wetenschappen
  • Milieu- en Preventiemanagement
 • Taal- en Letterkunde
  • Taal- en Letterkunde
 • Toegepaste Taalkunde
  • Toegepaste Taalkunde
 • Wetenschappen
  • Biochemie en Biotechnologie
  • Biologie
  • Chemie
  • Geografie
  • Geografie en Geomatica
  • Geologie

Doorstroom naar alle andere academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.