Jaar:
2de jaar
Studiedomein:
Domeinoverschrijdend
Taal en Cultuur
Finaliteit:
A-stroom

Over deze opleiding

Het 2e jaar van de eerste graad bestaat vooral uit basisvorming (min 25u) en een keuzegedeelte van 7u. In dit geval legt je keuzegedeelte de focus op hedendaagse talen en alles dat daarbij hoort. 

  • Je onderzoekt hoe mensen door hun taal tot een groep of cultuur behoren.
  • Je leert communiceren in het Nederlands, Frans en/of Engels.
  • Je leert over literatuur, verhalen, gedichten …
  • Je onderzoekt wetenschappelijke verschijnselen en ideeën.
  • Je breidt je woordenschat uit en bestudeert de grammatica en spelling van een taal.
  • Je ontdekt waarin natuur- en technische wetenschappen een belangrijke rol spelen.

Onderzoekend leren is in deze studierichting heel belangrijk. Dat wil zeggen dat je zelf onderwerpen uitpluist en ook checkt of de informatie die je vergaard hebt, klopt.

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat na deze opleiding?

Deze basisoptie is interessant ter voorbereiding op studierichtingen waarin talen en/of wetenschappen een belangrijke rol spelen. Op basis van je eindresultaat in het 2e jaar kan je ook altijd kiezen om een minder voor de hand liggende richting uit te gaan in het derde jaar. Bespreek dit met je vrienden, ouder(s), klastitularis en/of leerlingenbegeleider. Neem ook zeker eens een kijkje op de verschillende scholenwebsites en bezoek een infobeurs of opendeurdag.