Jaar:
2de jaar
Studiedomein:
Economie en Organisatie
Finaliteit:
A-stroom

Over deze opleiding

Het 2e jaar van de eerste graad bestaat vooral uit basisvorming (min 25u) en een keuzegedeelte van 7u. In dit geval legt je keuzegedeelte de focus op economie en organisatie.

Aan de hand van herkenbare situaties uit je eigen leefwereld ontdek je consumentengedrag. Zo word je ervan bewust dat aankoopgedrag beïnvloed wordt door verschillende factoren. Je leert op een verantwoordelijke manier omgaan met een budget en maakt kennis met basisbegrippen en –principes van ondernemingen en de overheid.

De rode draad doorheen deze basisoptie is het onderzoekend leren aan de hand van de volgende thema’s

  • economische kringloop
  • consumenten: economisch principe, vraag, trends met betrekking tot aankoopgedrag en aankoopkanalen, courante betaalmiddelen, loonschema
  • ondernemingen en organisaties: economisch principe, vraag en aanbod, welvaart en welzijn, logistiek en marketing
  • overheid: beïnvloeding van de prijs door de overheid
  • buitenland: beïnvloeding van de prijs
  • ondernemerschap

Hierbij staat het functioneel gebruik van digitale vaardigheden centraal.

In de huidige wereldeconomie wordt vlot communiceren en samenwerken steeds belangrijker. Daarom komen verschillende aspecten van communicatieve en sociale vaardigheden op een actieve manier aan bod in de lessen.

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat na deze opleiding?

Na het 2e leerjaar A kan je kiezen voor elke studierichting. Met een achtergrond in Economie en Organisatie is het een logische keuze om in je derde jaar een economische piste te volgen, maar dat is helemaal geen must. Je kan nog alle kanten uit op basis van je interesses en talenten.

Vanaf de tweede graad (en dus het 3e jaar) bestaat de structuur van het secundair onderwijs uit:

  • Studierichtingen: dit zijn opleidingen die bestaan uit verschillende vakken specifiek aan een bepaalde finaliteit binnen een bepaald domein.
  • Finaliteit: dit geeft aan of de studierichting je voorbereidt op verder studeren (doorstroomgerichte finaliteit), werken (arbeidsmarktgerichte finaliteit) of allebei (dubbele finaliteit).
  • Domeinen: dit zijn de interessegebieden waarbinnen de studierichting zich bevindt. Bijvoorbeeld: Economie en organisatie, STEM, Taal en cultuur, enzovoort.

Om te starten in het 3e jaar hou je rekening met de toelatingsvoorwaarden en met het attest dat je op het einde van het 2e leerjaar behaalde. Je krijgt ook een getuigschrift van de 1e graad van het secundair onderwijs als je een A– of een B-attest hebt behaald.